Een jubileum waar wij als stichting trots op zijn

Het jaar 2015 stond bij Stichting “De Vrienden van Lourdes” te Baarle-Hertog-Nassau in het teken van ons 80 jarig jubileum. Een jubileum waar wij als stichting dan ook enorm trots op zijn.

Wil je Stichting “De Vrienden van Lourdes” alsnog een cadeau geven ter ere van het jubileum? Dan mag je bijdragen aan ons werk voor de zieken. Stort je gift op rekeningnummer IBAN: NL87RABO0103809538  of BIC: RABONL2U ten name van Stichting  “De Vrienden van Lourdes”.

Hartelijk dank en graag tot ziens bij één van onze activiteiten.

Donateur worden
Verloting vrije reizen
De stichting
Webdesign door GrèfixPrivacyVerwerkersovereenkomst