…Lourdes moet je gewoon meegemaakt hebben…

Een dag te Lourdes wordt beheerst door drie grote thema’s:

Eucharistie

Nergens ter wereld wordt er waarschijnlijk nog zo intens eucharistie gevierd als in Lourdes. Iedere pelgrim, bezoeker of toerist kan er iedere dag in zijn eigen taal een mis volgen, en dat op veel verschillende plaatsen. In de open lucht zoals aan de grot of aan het Bernadette-altaar. Daarnaast zijn er talloze kerken en kapelletjes waar grote of kleine groepen terecht kunnen. Dat eucharistie vieren nog werkelijk een feest kan zijn waar mensen van alle rangen en standen zich verenigd voelen in geloof, bewijzen de internationale missen die tweemaal per week worden gehouden in de ondergrondse Pius-X-basiliek.

Sacramentsprocessie

Een ander dagelijks hoogtepunt is de sacramentsprocessie met ziekenzegening. Deze processie kende men vroeger in iedere parochie op de feestdag van de parochie heilige. In Lourdes wordt ze iedere dag gehouden in de Pius X-basiliek. Het ronddragen van het H.Sacrament is een mooi symbool dat we in onze streken helaas niet meer kennen. In Lourdes is het ontstaan op verzoek van de H. Maagd bij haar dertiende verschijning.

Lichtprocessie

De avond te Lourdes wordt beheerst door de lichtprocessie. Het ontstaan ervan moet gezocht worden ten tijde van de laatste verschijningen. De plaatselijke autoriteiten hadden de grot met planken afgesloten en verboden er nog kaarsen te plaatsen. De grote stroom mensen, die er kwamen bidden, hebben toen hun kaarsen iedere dag weer mee genomen. Als men ‘s avonds kwam en ging, deed men dit met brandende kaarsen. Dit gebruik is tot op heden blijven bestaan en uitgegroeid tot een indrukwekkende processie. In het duister geeft dit gebeuren een feeërieke indruk, de duizenden vlammetjes vormen een vurige slang die zich over het plein kronkelt. Niemand kan zich van een vreemd gevoel ontdoen als men uit één mond het ‘Ave’ zingt of samen rozenkrans bidt. Het is een gevoel van geloof, van eenheid maar ook van hoop en liefde tegenover de Hemelse Moeder.

Donateur worden
Verloting vrije reizen
De stichting
Webdesign door GrèfixPrivacyVerwerkersovereenkomst